ระบบถ่ายทอดสด RU-TV มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เกี่ยวกับ RU-TV
 เกี่ยวกับ RU-TV

งาน RU-TV เป็นระบบงานที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดและกระจายสัญญาณโทรทัศน์ระบบดาวเทียม เพื่อกระจายสัญญาณไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ครอบคลุมช่องรายการมากกว่า 90 ช่อง และระบบถ่ายทอดสดผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบ Video Streaming ภายใต้การควบคุมดูแลของ นายพัชรพงศ์  สุดถนอม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบออกอากาศและผังรายการออกอากาศงาน RU-TV ซึ่งสังกัดอยู่ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inter Craft
Inter Craft
  • Design By: Computer Center RU-TV