ระบบถ่ายทอดสด RU-TV มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ดูแลระบบออกอากาศ RU-TV

นายพัชรพงศ์ สุดถนอม
ผู้ควบคุมดูแลระบบออกอากาศงาน RU-TV
ผู้บริหารจัดการผังรายการออกอากาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inter Craft
Inter Craft
  • Design By: Computer Center RU-TV