ระบบถ่ายทอดสด RU-TV มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผังการออกอากาศรายการ RU-TV
วัน-เวลา รายการที่ออกอากาศ
จันทร์ อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
อังคาร อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
พุธ อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
พฤหัสบดี อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ศุกร์ อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
เสาร์ อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
อาทิตย์ อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inter Craft
Inter Craft
  • Design By: Computer Center RU-TV